Det er ikke muligt at tegne forsikring hos Art Nordic. Enhver forsikring en udstiller måtte ønske eller have behov forskal tegnes direkte mellem udstiller og forsikringsselskab.

Art Nordic respektivt Lokomotivværkstedet dækker ikke i fald der sker skader ved (herunder men ikke begrænset til)tyveri, vandskade, brand etc. Forsikring er udstillernes eget ansvar. Art Nordic og Lokomotivværkstedet dækker ikke ved tyveri, vandskade og brand eller på anden måde. Det er også op til de enkelte udstillere at sikre sig en ansvarsforsikring, hvis de skulle være skyld i skade på de besøgende eller deres ejendele.